Tisztelt Olvasó!

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanév legnagyobb rendezvényén a 2013.június 8-i SULIBULI ünnepségen avathattuk fel, a közel egy éve meghirdetett sportpályát. 2 éves kurátori munkánk elején két nagyobb beruházást t?ztünk ki célul: az udvar rendezésének megkezdését illetve az iskolai sporttevékenységnek helyszínt adó pálya létrehozását.

 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben, az önzetlen adakozás, a szül?i összefogás eredményeképpen 2 éven belül mindkett? megvalósult.

 

Azonban a pálya átadása el?tt engedjék meg nekünk, hogy –az alkalmat kihasználva- megbízatásunk lejártával, egy rövid visszatekintést adjunk az elmúlt 1 év történéseir?l is.

Tisztelt Egybegy?ltek!

 

 

A Damaszkuszi Út Alapítvány kurátorai nevében sok szeretettel köszöntjük a meghívott vendégeket, egyházközségünk lelkipásztorát, Iskolánk vezet?ségét, pedagógusainkat, a szül?ket és iskolánk tanulóit!

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a közel egy éve meghirdetett sportpálya a mai nappal átadásra kerül. 2 éves kurátori munkánk elején két nagyobb beruházást t?ztünk ki célul: az udvar rendezésének megkezdését illetve az iskolai sporttevékenységnek helyszínt adó pálya létrehozását.

 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben, az önzetlen adakozás, a szül?i összefogás eredményeképpen 2 éven belül mindkett? megvalósult.

 

Azonban a pálya átadása el?tt engedjék meg nekünk, hogy –az alkalmat kihasználva- megbízatásunk lejártával, egy rövid visszatekintést adjunk az elmúlt 1 év történéseir?l is.

 

1.      Adománygy?jt? vásárok: a korábbi jó hagyományaink folyatásaként, a múlt év adventjén és az idei év húsvétján adománygy?jt? vásárokat szerveztünk. Vásári jelenlétünk mindig egy lehet?ség arra, hogy megmutassuk magunkat a városban. Lehet?ség, de egyúttal felel?sség is, hogy a sok, kedves ajándéktárgyat kínáló pavilonunkkal és a magukat odaszánó segít?kkel (diákokkal, tanárokkal, szül?kkel) üde színfoltként, Isten Békéjének és Szeretetének Örömhírét közvetítsük, az arra járó, ünnepekre készül? embereknek.  

 

2.      Kézm?ves programok: a vásárok el?tt ezúttal is szerveztünk közös ajándékkészítési alkalmakat. Ahol a résztvev?k keze közül, az együtt végzett közös munka örömében alkotások sorozata született. Ezen alkalmak mellett azonban azt se felejtsük el, hogy gyermekeink az osztályközösségükben is rengeteg ajándékot készítettek, amely alkalmat adott számukra, az ünnepekre való tevékeny felkészülés izgalmának átélésére és saját, értékteremt? képességeik megtapasztalására.

 

 

3.      Támogatások: az alapító okiratban foglaltaknak megfelel?en, az alapítvány a 2012/13-as tanévben is többféle módon nyújtott támogatást:

  1. például megajándékozta az iskolába újonnan érkez? diákokat és tanárokat, református énekes könyvvel.
  2. az erdei iskola költségeinek csökkentése érdekében támogatást nyújtott a rászoruló családoknak
  3. valamint részt vállalt az iskolai tanulmányi versenyek és év végi jutalmazások anyagi terheib?l.

 

4.        Honlap: az alapítvány által m?ködtetett www.damaszkusziut.hu honlapon, az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó közérdek? információk mellett, a Kálvin Téri Napokhoz csatlakozva, ezúttal is egy online bibliai totóra invitáltuk, a játékos kedv? családokat.

  

5.        „Életre nevel?” program: programsorozatunk keretében, olyan az adott területtel foglalkozó professzionális szervezetekkel, személyekkel m?ködünk együtt, akik megfelel? referenciákkal rendelkeznek és ismereteiket, a keresztény értékrenddel összeegyeztethet? és a korosztályuknak megfelel? módon mutatják be gyermekeinknek. Célunk, hogy gyermekeink ismereteit, képességeit olyan fontos életmin?séget, életszemléletet befolyásoló területeken is tudatosan fejlesszük, amelyek ma nem részei a klasszikus iskolai tanterveknek.

 

Ennek keretében 2012-13-as tanévben, a következ? programokat kínáltuk:

 

  1. A gyermekvédelem területén: az 1-5 évfolyamok számára szerveztük meg a „Ne Bánts Világ!” Alapítvány prevenciós programjának idei alkalmait. A program célja, hogy az egymásra épül? modulok során kapott ismeretek, élmények, praktikus tanácsok segítségével készítse fel gyermekeinket, az ?ket veszélyeztet? bántalmazások, visszaélések megel?zésére.

b.      Felvilágosítás az MFM-Projekt®-el: ezt a tavaly már bizonyított, 5. évfolyamoskiskamasz lányoknak és fiúknak tervezett, keresztény szellemiség? programotidén májusban is megtartottuk. A rendkívül vonzó módon tálalt bemutató témája: "Ismerd meg tested értékeit, m?ködését a nemiség szemszögéb?l!"a foglalkozás vezet?k,  a nap során él?vé formálják a témát, ráadásul értéket közvetítve teszik mindezt. Mottójuk is ez: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok!”.

  1. „Köztünk élnek – köztük élünk”:hangzott a 6. évfolyamot megcélzó új kezdeményezésünk alapgondolata, amelynek beváltására idén egy rendkívüli lehet?ségünk kínálkozott. Hiszen áprilisban, a világszerte ismert, - végtagok nélkül született ausztrál fiatalember -  Nick Vujicic Magyarországra érkezett. Látogatásának keretében pedig külön el?adásra invitálta a magyar diákokat. „Egy olyan világban, ahol a másik ember elfogadása mellett önmagunk elfogadása is problémát jelent, különlegesen értékesen csengenek a szavai. Egy olyan világban, ahol a fiatalok jelent?s része elégedetlen a sorsával, testének megmásíthatatlan adottságaival küzd, értéktelennek, kevésnek érzi magát, fontosak azok a gondolatok, amik arról szólnak, hogy minden embernek megismételhetetlen, más ember által beteljesíthetetlen feladata van, és annak a gyönyör?séges Egésznek, ami a teremtett világ, mindenki hamisíthatatlan, értékes és pompázatos része.”  –szólt, -a jelenlév? tanulók számára- valósággá váló beharangozó.

 

Ezek voltak tehát az elmúlt id?szak f?bb aktivitásai… és most egy kis jöv? id?:

 

d.      Közlekedésbiztonsági nap mindenkinek! A tavalyi sikeren felbuzdulva -a Magyar AutóklubKözlekedésbiztonsági Diákoktatás” nev? programját igénybe véve-június 12-én és 13-án ismét megrendezzük ezt az alkalmat.  A 2x1 nap keretében, szerdán az 1. a 2. és 3. évfolyamosok, csütörtökön pedig a 4. az 5. és a 6. évfolyamosok vehetnek részt, a korcsoportjukhoz illesztett elméleti oktatáson és olyan az élményeken keresztül ható gyakorlati állomásokon, mint a Ki a mester két keréken?” nev? kerékpáros ügyességi pálya, amelyet a nagyobbak számára idén már KRESZ táblákkal is b?vítünk. Vagy a „Fékezd magad!” állomás, ahol a nagyobb gyermekek testközelb?l tapasztalhatják meg egy járm? féktávolságának jelent?ségét.

 

Rövid beszámolónk végén köszönetet szeretnénk mondani az Alapítóknak, hogy bizalmat szavaztak nekünk. A szül?knek és a tanároknak, hogy támogattak minket terveink létrejöttében.

A gyermekeknek, hogy aktívak voltak és élveztek minden lehet?séget és ha képletesen is, de a nevükben is köszönünk, minden odaszánó közrem?ködést, önzetlen anyagi hozzájárulást, visszajelzést, jó szándékot!

 

A jöv?re vonatkozóan pedig fogadják t?lünk szeretettel a következ? sorokat, Pál Galatákhoz írt leveléb?l (6, 9-10):

 
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg id?nk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”

 

Veresegyház, 2013.06.08

 

 

Köszönettel:

 

 

A Damaszkuszi út alapítvány kuratóriuma