Az Alapítvány szeretné köszönteni a 2012/13-as tanév kezdetével a Kálvin Téri Református Általános Iskola iskolavezet?ségét, minden régi és újonnan érkez? tanulóját illetve tanárát. Kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag évet, Isten áldása legyen munkájukon!

A Damaszkuszi Út Alapítvány idén már az adó 1%-ából származó felajánlásokat tudta fogadni, az ebb?l befolyó összeg a NAV el?zetes tájékoztatása szerint 1 131 773 Forint. Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hozzájárult munkánk eredményes folytatásához, a terveinkben szerepl? célok megvalósításához, úgymint az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításához, az Iskolában tanuló hátrányos helyzet?, tehetséges gyermekek támogatásához, az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadid?s programok megvalósításához.

Damaszkuszi Út Alapítvány kuratóriuma