Országos Bibliaismereti Verseny – Kecskemét

2011. április 1-2.

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” (Péld 2,6)
 
Óriási izgalom, nagy megmérettetés először menni valahová. Különösen így van ez, ha országos verseny döntőjéről van szó. Már pedig április 1-jén és 2-án Kecskeméten az első országos bibliaismereti seregszemléjükön jelentek meg iskolánk tanulói. Az öt gyermek: Bányai Rebeka, Bedő Vince, Fukk Áron, Somody Levente, Szekér Dóra nagy izgalommal készült már hetekkel korábban a megmérettetésre. Ábrahám, Izsák és Jákób története volt a téma, amiről színdarabot is kellett bemutatni.

Bővebben...

Kálvin Téri Napok II.

2011. március 8-10.

Intézményünkben igyekszünk tanulóinkat felkészíteni a versenyzésre. Célunk megtanítani őket a pozitív és negatív élmények feldolgozására. Így rendezünk házi tanulmányi versenyeket.
Örömmel és megelégedéssel számolok be a Kálvin Téri Napok megszervezéséről. Az ünnepélyes megnyitón lelkipásztorunk igei szolgálata, a gyermekek szívet-lelket felüdítő műsora készítette fel a közösséget a versenyre. 
A rendezvényünk minden évben rajzpályázattal veszi kezdetét, melyet a Gilvádi Kft.  támogat. Évfolyamonként meghatározott bibliai témákhoz készíthetnek illusztrációt tanulóink. A rajzpályázat eredményhirdetése, a rajzkiállítás megnyitója a Kálvin Téri Napok első napján történik. E tanévben a rajzokat Mezősi Eszter üvegművész bírálta. 
A második napon Bibliai történetmondásban, a harmadik napon pedig Zsoltár- és népdaléneklő versenyen mérték össze tudásukat a gyermekek. Tanulóink jól felkészültek, példásan helyt álltak! Díjazásuk évfolyamonként történt.
A zsűriben egyházi vezetőink és igazgatótanács-tagok vettek részt, akik nagy megelégedéssel összegezték tapasztalatukat. 
Mi, akik az iskolánkban a gyermekekért munkálkodunk, hittel valljuk, hogy minden, ami az iskolában történik, a gyermekek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.
 
Fukász Lászlóné
Igazgató
 
Forrás: Áldás, békesség (I. böjti szám), veresegyházi Református Egyházközség kiadványa
 

Kálvin Téri Napok II.

Bibliai Történetmondó Verseny, 2011. március 8-10.

A Kálvin Téri Napok keretében  2011. március 9-én ismételten megrendezésre került iskolánkban a Bibliai Történetmondó Verseny.
 
Tavaly, az első lépéseknél, próbálkozásoknál is jelen lehettem, s az idén is az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam a zsüribe. Az iskola négy évfolyamából közel ötven diák nevezett be a vetélkedésbe, tehát elmondható, hogy igen nagy volt az érdeklődés a verseny iránt. /Különösen a harmadik évfolyam bizonyult nagyon aktívnak, 15 fő jelentkező volt!/ A helyezést elért tanulók egy része már 2010-ben is „jeleskedett”, de idén új nevek is felkerültek a díjazottak listájára. Ezúton is szívből gratulálok mindenkinek!
 
Külön köszönet illeti meg a felkészítőket: szülőket, pedagógusokat, lelkipásztorokat egyaránt.
Bízom benne, hogy a tavalyi nagyszerű kezdeményezés nemes hagyománnyá válik az iskola életében, de gyümölcsözővé válik a gyermekek életében is, hiszen lelki kincsek gyarapítására ad lehetőséget, lelki életük kiteljesedését, a Biblia tartalmának, üzenetének megismerését, elmélyítését segíti elő.
„…hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet…”/2Péter 1,5/
 
Nyilas Zoltánné
 

Kálvin Téri Napok II.

Zsoltár és népdaléneklő verseny, 2011. március 8-10.

„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.”  Máté 19,14.
 
Egy verseny, amelynek nem voltak vesztesei, csak győztesei; Ők pedig a II. zsoltár és népdaléneklő verseny 46 gyermek résztvevője valamennyien, akik iskolánk tanulóinak ¼-ét alkották. Megható volt hallgatni az évfolyamok során egyre magabiztosabbá váló, Istent dicsérő gyermekhangokat, látni az izgulást leküzdeni akaró, odaadó kiállásukat, tiszta, csillogó tekintetüket. „A szem a lélek tükre” mondták a régiek, és a fellépő gyermekeknek a szemében az a vágy tükröződött, hogy ők közelebb akarnak jutni Jézushoz, de ez hallatszott énekükből is. A három tagú zsűrinek igen nehéz dolga volt, amikor ennyi kiválóság közül kellett kiválasztani a díjazottakat, de ez is az életre való felkészülés része, hogy időnként vállalnunk kell a megmérettetéseket. Külön megnehezítette a döntést, hogy valamennyi énekes kotta nélkül, emlékezetből énekelte mind, a sokszor igen nehéz zsoltárt, és a népdalt egyaránt. Ez a vállalkozás önmagában véve is dicséretre méltó teljesítmény, nagy szorgalmat, kitartó felkészülést és felkészítést igényel. Köszönet és tisztelet jár érte a tanulóknak, őket gondosan segítő szüleiknek, szívvel-lélekkel tanító pedagógusaiknak, Igazgató asszonynak, Nagytiszteletű asszonynak és Nagytiszteletű úrnak egyaránt. A szakmai díjazás az éneklés tisztaságát, ritmikáját, szöveg érthetőségét és kifejező készségét figyelembe véve független, titkos pontozást követően jött létre. Ezek alapján a következő díjak születtek: I. évfolyamon I. díj: Szmodits Zétény Benedek, II.: Lukács Adél, III.: Czene Eszter és Varga Szabolcs. II. évfolyamon I. díj: Juhász Anna, II.: Cseresznye Kristóf, III.: Diósi Bianka Sára és Hiripi Ádám. III. évfolyamon I. díj: Fukk Sára, II.: Hajnal Emese, III.: Korcsik Andrea. IV. évfolyamon I. díj: Dobos Panna Zsuzsanna és Fülöp Theodóra Eszter, II.: Szekér Dóra Klaudia, III.: Bányai Rebeka és Baranyi Bence.
Áldást kívánunk valamennyi felkészülő diák és felkészítő szülő, pedagógus további szorgalmára, Istent magasztaló, szívből jövő éneklésére! Felemelő élmény volt az éneklők közt lenni, s úgy éreztük, hogy a mennyek felé szálló, csilingelő gyermekhangokon keresztül, mi hallgatók is közelebb kerültünk Urunkhoz, ahogy ezt a befejezésül közösen énekelt 434. dicsérettel is kifejeztük: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk.”        
 
Szeifert György dr.
a zsűri elnöke
S.D.G.
 

...mint élő kövek...

2010.december

Sokszor érezzük úgy az éltünk folyamán, hogy szeretnénk valami olyasmit tenni, amivel örömet szerezhetünk másoknak. Különösen érzékelhetjük ezt karácsony felé közeledve. Hasonló érzések között született meg az az elképzelés, hogy szeretnénk egy olyan CD-t, amely öröme lehet a gyerekeknek, a családoknak, az iskolának és a gyülekezetnek egyaránt. Az a szolgálat, amit a gyermekkórus már harmadik éve végez, meghozhatja első termését. A Damaszkuszi Út alapítvány elnöke, Somody Helga, az ötlet hallatán azonnal az ügy mellé állt és közbenjárásával templomunkban került sor a felvételre. A gyerekek kitartó lelkesedéssel készülnek minden fellépésre, ugyan így volt ez a CD készítése alkalmával is. Több napon keresztül, hosszú órákon át ötször-hatszor énekeltük az énekeket. Fárasztó volt? Igen! De megérte. Iskolánk tanulói örömmel hirdetik az énekes evangéliumot.

A CD jótékonysági céllal készült, hogy azoknak az embereknek, akik közös ügyünket - az iskola építését - támogatják, köszönet képen adhassunk valamit, ami a miénk. Iskolánk választott jelmondatának hallható hirdetőiként lelki alapja akarunk lenni felépülő iskolánknak.

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5)

 

Fukkné Fukász Enikő

 

Forrás: Áldás,békesség! (2010. karácsonyi szám), a veresegyházi Református Egyházközség kiadványa