KÜLDETÉSÜNK

Célunk, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek és családjaik egy olyan közösség tagjaivá válhassanak, amely értékhordozó és közösségteremtő erővel bír.

Alapítványunk a kulturális, nevelési, oktatási, szociális és karitatív tevékenységek megvalósulásához kutatja fel és biztosítja az anyagi hátteret. Programjainkkal ezen területeken kívánjuk iskolánkban segíteni keresztény és erkölcsi értékeink megőrzését és azok kiteljesítését.

Küldetésünk az Isten által teremtett világot tisztelve, megélve kegyelemből kapott értékeinket, az alapítvány munkájának tartalmán és a munka végzésének módján keresztül példát mutatva segítsük ezen az úton intézményünket, és a benne élőket.

 

Jelen társadalmunk egyre több és több igényt fogalmaz meg, mely igények kielégítéséért az ember egyre több és több munkát végez. Legyen szó akár fogyasztásról, szolgáltatásról - múlandóságuk okán -, ezek mértéke nem képes kompenzálni a megszerzésükre áldozatként lemondásra kárhoztatott emberi értékünket. Újabb hiányérzet következik, ami újabb igényt szül, és jön a még több munka, és vele a még nagyobb hiányérzet. Az egymásra történő odafigyelés, a vele járó türelem és szeretet mindig ráér. Boldogságküszöbünk nem a másik emberrel történő viszonyunk mibenlététől, hanem a megszerzett javakbeli különbözőségektől függ.

Az intézmény, melynek támogatására alapítványunk létrejött, e társadalmi hiányérzetünket hivatott pótolni. A hagyományos válaszoktól eltérően azonban nem újabb fogyasztási igények megfogalmazásával, hanem egyszerű, újabb munkát nem igénylő emberi értékek felélesztésével. Legyen a fejlődés töretlen, de ne elsődleges, elsődleges legyen a másik ember szeretete, tisztelete, közösségeink megélése, olyan az embernek kegyelemből megadatott cselekedetek gyakorlása, mint az öröm, a mosoly, a játék, az ima. Az intézmény ezen értékek állandóságát, a hitre nevelésen keresztül kívánja biztosítani, és az igét hirdetve dacol. Dacol a nagyravágyással, mely mind több és több munkát követel, dacol a móddal, ahogyan a mind több munkát végezzük. Dacol a világ hitetlenségével, és hirdeti hitét a méltóság, tisztelet és a szeretet felélesztéséért. Dacol azzal a gazdagsággal, mely végül mégis az ember szegénységét okozza.