A Damaszkuszi Út Alapítvány beszámolója a 2010/11-es tanévben

Bevételek

Jelenleg iskolai alapítványunk bevételeink felét a szülők rendszeres hozzájárulásai adják. A szülők jelentős része megértette és elfogadta, hogy az alapítványba befolyt összegek kizárólagos haszonélvezői saját gyermekeik. Ez azt jelenti, hogy valóban rendszeresen támogatják az Iskolát. Azonban míg a 2009/10-es tanévben ez a családok 81%-át jelentette, addig a 2010/11-es tanévben ez 48%-ra csökkent és kifejezetten alacsony az első évfolyamon. Az idei tanévben szülői támogatásból származó bevételünk meghaladta a 3m Ft-ot. Köszönjük minden adakozó családnak.

A rendszeres adományokon túl évente kétszer, húsvétkor és adventkor, saját készítésű ajándéktárgyainkból megtartjuk adománygyűjtő vásárunkat a veresegyházi piacon. Az idei két vásár eredménye – az időjárási viszonyok ellenére! - 1,140ezer Ft volt. Ismét hálásan köszönjük az aktív családok részvételét. 

Az idei tanév új projektje a gyermekkórusunk által elkészített „…mint élő kövek…” című audio CD volt. Nagyon büszkék vagyunk a CD-re, hiszen ez saját gyermekeink produktuma, kemény munka volt, az ő közvetlen hozzájárulásuk az új iskolához. Nem is kevés: eddig 866.000 Ft adományt gyűjtöttünk általa, de ez az összeg még megduplázható szülői segítséggel a CD-k további terjesztése által. A CD-vel nemcsak adományt gyűjtünk, de kiváló marketing eszköz is, hogy megmutassuk magunkat a világnak, hogy létezünk, mi is rajta vagyunk már az egyházi iskolák térképén: élő kövek vagyunk.

Kiadások

Az alapítvány működtetési költsége minimális, nem haladja meg a törvényi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges mértéket (2010-ben 64eFt). Az adománygyűjtést segítők mind társadalmi munkában tevékenykednek és többségében a szülők alkotják ezt a csapatot, illetve az iskola vezetése. Költöttünk még alapanyag vásárlásra (200e Ft), melyből a vásárok ajándéktárgyait készítették el a gyerekek és lelkes szüleik, illetve a CD gyártási költségeit kellett fedeznünk még (857e Ft), de ennek terhét sikerült közel 500e Ft céltámogatással könnyítenünk.

Támogatások 

Az idei tanévben igyekeztünk a beérkező bevételek minél nagyobb részét tartalékolni az épülő új iskola berendezéséhez. Az első fázis építéséhez szükséges forrás biztosítását a veresegyházi önkormányzat vállalta, ugyanakkor az épület berendezéséhez és használatbavételéhez szükséges pénz megszerzését a gyülekezetre és ránk, az itt tanuló diákok szüleire bízta. Jelenleg folyik a belsőépítészeti terv alapján a szükséges bútorok és eszközök beszerzése, melyhez 7m Ft-tal tud alapítványunk hozzájárulni. 

Természetesen az idei tanév elején is minden elsős tanulónk megkapta ajándékba az énekes könyvet, nem titkon remélve, hogy a Bibliájuk után ez lesz a második legfontosabb, legtöbbet forgatott könyv az életükben (50e Ft).

Idén a harmadik és negyedik évfolyamon tanulók erdei iskolájának költségeihez járultunk hozzá, így lehetővé vált, hogy egy komplex és rendkívül tartalmas programon vegyenek részt a diákok (300.000 Ft). 

Az idén is az alapítvány fogja finanszírozni a gyermekek tanév végi jutalmait (100eFt) és segítséget nyújt a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásához (100eFt)

Tervezzük, hogy a nyári szünet folyamán az udvaron kialakítsunk egy sportpályát, hogy szeptembertől mind a tornaórákon, mind a szünetekben arra alkalmas helyen mozoghassanak (erre elkülönített összeg 2010-ről 700e Ft, melyhez további forrást keresünk).

A jövő évben szeretnénk olyan, az iskolai oktatáson túlmutató programokat is biztosítani, melyek a gyermekek fejlődését szolgálják és segítenek a szülőknek és a pedagógusoknak a nevelői munka hatékonyabb elvégzésében. Szükségesnek tartjuk az iskolai közösség (tanár/diák/szülő) belső és külső kommunikációs rendszerének fejlesztését (pl. weboldal, hírlevél, prospektus). Amennyiben első CD-nk elfogy, esedékesség válhat húsvéti vásár idejére időzítve a második CD elkészítése. Adománygyűjtéseinket igyekszünk kulturális programokkal összekötni (pl.: koncerttel). Egy elmaradásunkat pótolva a felhasználási céljaink közül a 2011/12-es tanévre kidolgozzuk elképzelésünket a pedagógusközösség ösztönző-rendszerének támogatására.

Az alapítói okirat alapján kuratórium tagsága kétévente megújul, jelenleg várjuk a cégbírósági bejegyzést erről. Így újabb és újabb lelkes szülők kapcsolódnak be a munkába és reméljük, hogy hozzájuk egyre nagyobb számban csatlakoznak önkéntes munkát vállaló szülők. Így egyre több feladatot tudunk ellátni és növekednek rendszeres bevételeink is.