MEGÚJULT ALAPÍTVÁNYUNK

A 2010/11-es tanév végéhez közeledve az alapítók a már működő, valamint a jövőben megvalósítandó alapítványi tevékenységekhez szükséges lendület biztosítására kuratóriumi tisztújítást kezdeményeztek a kuratóriumi tagság határozott idejűvé (2 év) változtatása mellett. A hét jelölt, a felkérést elfogadva, - tudván hogy a bírósági bejegyzés akár augusztusig is elhúzódhat - informális találkozókat szervezve azonnal nekilátott a 2011/12-es tanévre szóló program- és munkaterv kialakításához. Az új kurátorok néhány mondatban megfogalmazták a tisztséggel kapcsolatos gondolataikat, melyet szeretnénk megosztani:

Bővebben...

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY

Alapítók:

Fukk Lóránt és Fukkné Fukász Enikő

 

Az alapítvány székhelye:

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.

 

Az alapítvány célja:

 • A veresegyházi Kálvin téri Református Általános Iskola támogatása az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében.
 • Az Iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, előrejutásának segítése.
 • Az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadidős programok megvalósításának segítése.

 

Az alapítvány vagyonának gyarapítása és felhasználása:

Az alapítvány az induló vagyon összegét hazai és külföldi csatlakozók, adományozók befizetésével növeli.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A csatlakozók felajánlása készpénz helyett az alapítvány által hasznosítható bármely ingó dolog, ingatlan és vagyoni értékű jog, valamint szolgáltatás is lehet.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásáról – az általa megállapított feltételek szerint – a Kuratórium dönt.

 

Az alapítvány vagyona:

 • a II/1/a) pont szerinti Iskola jelenlegi épülete tárgyi feltételeinek javítására,
 • az Iskola új épületének és kiegészítő létesítményeinek megvalósítására,
 • az Iskola oktatási eszközeinek fejlesztésére,
 • az Iskola keretein belüli kulturális, sport és szabadidős tevékenység bővítésére,
 • az Iskola által szervezett tanulmányi kirándulások finanszírozására,
 • az Iskolában tanulók egyéni teljesítményének jutalmazására,
 • az Iskola pedagógus-közössége számára kidolgozott ösztönző rendszer gyakorlati alkalmazásának finanszírozására használható fel.

 

Az alapítvány a Kuratórium eseti döntéseinek megfelelően, eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy tárgyi juttatásokkal, kiadványok és projektek támogatásával, illetőleg bármely más módon segítheti az alapítványi célok elérését.

 

Az Alapítvány kezelő szerve:

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium döntéshozó, ügyintéző és képviselő feladatokat lát el.

A Kuratórium 7 tagból áll, mely tagjait az alapítók két év határozott időtartamra jelölik ki.

 

A Kuratórium tagjai:

 • Császár Ottó
 • Dénes Mihály
 • Dicker Dóra
 • Mátrabérczi Mónika
 • Somody Helga(elnök)
 • Szabó Edit
 • Tőke Zoltán

 

A Kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el.

 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása;
 • döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról;
 • döntés az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról;
 • döntés vállalkozási tevékenység folytatásának megkezdéséről, gazdasági társaságban való részvételről, illetőleg gazdasági társaság alapításáról és a működésével kapcsolatos lényeges kérdésekről (ezek az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítását nem veszélyeztethetik);
 • az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása;
 • az alapítvány éves programjának jóváhagyása;
 • az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
 • az alapító okiratban meghatározott egyéb kérdések;
 • minden olyan kérdés, amelyben bármelyik kurátor a testület döntését (állásfoglalását) tartja szükségesnek.

 

Egyéb:

Az alapítvány működése nyilvános. Az alapítvány működésére vonatkozó információkat a Kuratórium elnöke jogosult nyilvánosságra hozni, illetőleg a média irányában a sajtókapcsolatokat tartani és szervezni, a sajtó részéről az alapítvány működésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre pedig köteles válaszolni (információkkal szolgálni).

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet.

2011. augusztus 23.